DotVVM Academy

Repeater

Tato aplikace nepodporuje mobilní prohlížeče.

Repeater

Komponenta Repeater se používá k vykreslení kolekce položek (například náš seznam úkolů). Kolekce se nabinduje na vlastnost DataSource. To, jak budou jednotlivé položky vypadat, určí šablona, kterou je možné uvést uvnitř komponenty:

<dot:Repeater DataSource="{value: Items}">
    <p>{{value: Text}}</p>
</dot:Repeater>

Pro každý prvek kolekce Items bude vykreslen element <p>. Binding context se navíc mění na daný prvek kolekce, můžeme se tedy odkazovat na vlastnost Text deklarovanou ve třídě ToDoItem.


Úkoly

Pojďme vykreslit kolekci úkolů:

  • Dovnitř elementu <body> přidejte Repeater a jeho vlastnost DataSource nabindujte na kolekci Items.
  • Vykreslete element <p> pro každý prvek v kolekci Items.
  • Uvnitř odstavce vypište vlastnost Text.
PopisŘádekSloupec