DotVVM Academy

Repeater

Tato aplikace nepodporuje mobilní prohlížeče.

Metoda Add

V dalším kroku budeme přidávat komponenty TextBox a Button, abychom uživateli umožnili přidat nový úkol.

<dot:TextBox Text="{value: NewItem}" />
<dot:Button Click="{command: Add()}"
            Text="Add Item" />

Nejdříve však musíme nachystat metodu Add, která do kolekce Items nový úkol přidá.


Úkoly

  • Přidejte do ViewModelu vlastnost typu string pojmenovanou NewItem.
  • Uvnitř metody Add vytvořte nový objekt ToDoItem a nastavte jeho vlastnost Text na hodnotu z vlastnosti NewItem.
  • Poté tento objekt přidejte do kolekce Items.
PopisŘádekSloupec