DotVVM Academy

DataContext

Tato aplikace nepodporuje mobilní prohlížeče.

DataContext

Ve výchozím nastavení obsahuje vlastnost DataContext každé komponenty referenci na celý ViewModel. Kterémukoliv elementu nebo komponentě můžete ale DataContext změnit, čímž docílíte změny binding contextu.

Jak je vidět na ukázkovém příkladu, data-binding se odkazuje na vlastnost FirstName, která je definována v objektu Profile a ne přímo ve ViewModelu.

<div DataContext="{value: Profile}">
    <dot:TextBox Text="{value: FirstName}"/>
</div>

Tasks

  • Propojte vlastnost DataContext elementu <div> s vlastností Profile z ViewModelu.
  • Upravte bindingy uvnitř elementu <div> tak, aby respektovaly nový binding context.
PopisŘádekSloupec