DotVVM Academy

DataContext

Tato aplikace nepodporuje mobilní prohlížeče.

Závěr

Dobrá práce! Nyní již víte, jak funguje DataContext.


Shrnutí

  • Binding context je objekt, vůči kterému se vyhodnocují výrazy data-bindingu.
  • Každá komponenta má vlastnost DataContext.
  • Komponenty přebírají DataContext z nadřazených komponent.
  • Kořenový DataContext je celý ViewModel.
  • Pokud je DataContext komponenty nastaven na null, tato komponenta se skryje.

Zkuste: DataContext

Stáhnout Solution