DotVVM Academy

DataContext

Tato aplikace nepodporuje mobilní prohlížeče.

Zpět ke kořenům

Do stránky potřebujeme přidat tlačítka, která zavolají metodu Load a Unload.

I v rámci binding contextu, který je zanořen hluboko v hierarchii ViewModelu, můžete přistoupit ke kořenu (celému ViewModelu) za použití speciální proměnné _root:

<dot:Button Click="{command: _root.Unload()}"
            Text="Unload" />

Existuje celá řada dalších speciálních proměnných jako jsou _parent, _collection nebo _this.


Úkoly

  • Přidejte komponentu <dot:Button> mimo element <div> a do její vlastnosti Click nabindujte metodu Load.
  • Přidejte komponentu <dot:Button> dovnitř elementu <div>, které při kliknutí zavolá metodu Unload. Nezapomeňte použít _root - metoda Unload není definována v objektu Profile, ale ve ViewModelu.
PopisŘádekSloupec