DotVVM Academy

Koncepty

Tato aplikace nepodporuje mobilní prohlížeče.

View

Views jsou rozhraním, které uživatelé vidí a se kterým interagují. V DotVVM se píší v jazyce DotHTML, což je HTML s několika přidanými syntaktickými konstrukcemi.

Dvěma nejběžnějšími změnami oproti čistému HTML jsou:

  • Řádek začínající @viewModel - tento řádek je tzv. direktiva. Říká DotVVM, který ViewModel patří k tomuto View.
  • Value bindingy - výrazy, pomocí nichž provádíme tzv. data-binding z vlastností ViewModelu na konkrétní místa ve View:
<p>{{value: Result}}</p>

Když uživatel načte stránku s tímto příkladem, hodnota property Result se zobrazí uvnitř elementu <p>. Pokud se Result později změní, obsah odstavce se automaticky aktualizuje.


Úkoly

  • Do elementu <body> přidejte element <p>.
  • Za pomoci value bindingu zobrazte hodnotu vlastnosti Result z viewmodelu uvnitř nově přidaného <p> elementu.
PopisŘádekSloupec