DotVVM Academy

Koncepty

Tato aplikace nepodporuje mobilní prohlížeče.

Metody

Metody ViewModelu se dají volat z View. Pomocí nich budeme implementovat funkcionalitu přičítání a odčítání hodnoty v našem počítadle.

public void Add() 
{
    Result = ...
}

Poznámka: DotVVM posílá pří volání metody AJAX POST požadavek, při kterém se požadovaná metoda spustí na serveru a změny se odešlou zpět uživateli.


Úkoly

  • Přidejte metodu Add, která přičte hodnotu Difference k Result a výsledek uloží do Result.
  • Přidejte metodu Subtract, která analogicky hodnotu Difference od Result odečte.
PopisŘádekSloupec