DotVVM Academy

Koncepty

Tato aplikace nepodporuje mobilní prohlížeče.

Commands

Command bindingy umožňují volání metod ViewModelu z View.

Commandy se dají použít z mnoha komponent, např. z komponenty Button reprezentující tlačítko:

<dot:Button Click="{command: Add()}"
            Text="Add" />

Změny, které volání metody Add způsobí, se odešlou zpět do prohlížeče a příslušná místa na stránce se aktualizují.


Úkoly

  • Přidejte do <body> dvě komponenty <dot:Button />.
  • Použijte command binding při volání metod Add a Subtract, když uživatel klikne na příslušné tlačítko.
PopisŘádekSloupec