DotVVM Academy

Základní validace

Tato aplikace nepodporuje mobilní prohlížeče.

Validator

Uvnitř View lze použít komponentu Validator. V případě, že je zadaná vlastnost nevalidní, komponenta zobrazí chybovou hlášku:

<dot:Validator Value="{value: Email}"
               ShowErrorMessageText="true" />

Úkoly

  • Přidejte vedle každé komponenty TextBox komponentu Validator.
  • Nastavte vlastnost ShowErrorMessageText na true.
  • Nastavte vlastnost Value na stejnou vlastnost ViewModelu, na kterou se odkazuje příslušný TextBox.
PopisŘádekSloupec