DotVVM Academy

Základní validace

Tato aplikace nepodporuje mobilní prohlížeče.

ModelState

DotVVM spouští validaci před tím, než se zavolá jakýkoliv command.

Všechno nejde zvalidovat jednoduše pomocí atributů. Pomocí metody AddModelError můžete uvnitř commandu přidávat vlastní validační chyby, které budou pak zobrazeny uživateli stejným způsobem jako chyby z validačních atributů:

this.AddModelError(vm => vm.ValidatedProperty, "An error.");
Context.FailOnInvalidModelState();

Lambda výraz identifikuje vlastnost, ke které chybová hláška patří. Volání FailOnInvalidModelState přeruší vykonávání commandu, pokud je ve stránce jakákoliv validační chyba. Všechny chyby se v tomto případě zobrazí uživateli.


Úkoly

Uvnitř metody LogIn proveďte následující:

  • Zavolejte accountService.LogIn(Email, Password). Tato metoda zkontroluje, zdali je e-mail a heslo správné, a vrací true nebo false.
  • Pokud předchozí volání vrátí false, přidejte validační chybu pomocí this.AddModelError.
  • Jako identifikátor validované vlastnosti použijte lambda výraz vm => vm.Email.
PopisŘádekSloupec