DotVVM Academy

Základní validace

Tato aplikace nepodporuje mobilní prohlížeče.

Závěr

Skvělá práce! Můžete si vyzkoušet interaktivní ukázku, abyste validaci viděli v akci.

Poznámka: Jako přihlašovací údaje použijte [email protected] a CorrectHorseBatteryStaple.


Shrnutí

  • DataAnnotation atributy jsou nejjednodušší formou validace.
  • Komponenta Validator může být použita k zobrazení validačních chyb.
  • Další validační chyby můžete přidávat uvnitř commandů za použití metody AddModelError.

Poznámka: Existují i další validační mechanismy jako IValidatableObject, komponenta ValidationSummary nebo vlastnost Validation.Target, ty jsou však nad rámec této lekce.

Zkuste: Základní validace

Stáhnout Solution